Ressurser

Noen av linkene som du finner under de enkelte bildene kan inneholde opplysninger som du kan bruke når du skal vurdere de andre bildene.

Bilde 1:

Fotografen arbeidet på oppdrag for magasinet Memo. Bildet er tatt under en demonstrasjon i Oslo.

Bildet ble brukt på forsiden av det tidligere magasinet Memo – første utgave, fra 2006. Hadde redaksjonen rett til å publisere bildet i denne sammenhengen?

Bakgrunnsinformasjon til bilde 1:


Bilde 2:

Bildet er opprinnelig tatt av den tyske fotografen Mareen Fischinger. I 2007 ble det lagt ut på fotodelingstjenesten flickr.com.

Hun som er avbildet er Fischingers søster. Vi kan derfor anta at søsteren har gitt sin tillatelse til fotografen. Men kan andre bruke bildet?

Bildet var merket «© All rights reserved». Hva betyr det? Har det noen praktisk betydning for den som blir avbildet sine rettigheter?

Hva må til for at vi skal kunne bruke et bilde av en person?

Bakgrunnsinformasjon til bilde 2:


Bilde 3:

I hvilken sammenheng er bildet tatt?

På dette bildet er hele bakgrunnen byttet, i forhold til slik det var på originalen. Jens Stoltenberg er dermed satt inn i en annen sammenheng enn den han trodde han ble fotografert i.

Jens Stoltenberg er en offentlig person. Har det noen betydning?

Bakgrunnsinformasjon til bilde 3:

Generell bakgrunnsinformasjon:
Tidligere jusprofessor, advokat Olav Torvund, har skrevet om retten til eget bilde i en rekke saker.

Til toppen