Oppsummering

I forbindelse med fremføring av presentasjonen bør dere være forberedt på å si litt om hva dere mener dere fikk til på en god måte og hvor dere eventuelt er svakere.

Det er nesten alltid lurt å kunne si litt om egne svakheter. Personrett er komplisert, så ikke vær redde for å si hva dere synes var vanskelig og hva dere kunne ha gjort bedre. Det er ofte det tydeligste tegnet på at dere faktisk har forstått noe.

Dere bør kort kunne si noe om hva dere har lært.

Når alle har hatt sine presentasjoner har dere kanskje en diskusjon i klassen. Bidra i denne diskusjonen med utgangspunkt i det dere fant ut om den som blir avbildet sine rettigheter.

Til toppen