Vurdering

Arbeidet deres vil bli vurdert, blant annet på bakgrunn av noen punkter som er spesielle for oppgaven om den som blir avbildet sine rettigheter, og noen generelle punkter.

De spesielle punktene gjelder:
 • Klarer dere å formidle, kort hva personrett dreier seg om?
 • Klarer dere å holde fokus på den som blir avbildet sine rettigheter når dere diskuterer eksemplene?
 • Klarer dere å komme med egne eksempler som gjelder den som blir avbildet sine rettigheter?
De generelle punktene gjelder:
 • Presentasjonen
  • Dere kan godt bygge videre på presentasjonsmalen, men dere kan få pluss for å gjøre endringer i malen som støtter det dere vil fortelle. Dette kan være grafiske endringer eller å legge til egne sider i presentasjonen.
  • Det kan hende dere bør vurdere å ta noe vekk i forhold til malen.
 • Samarbeid
  • Dere vil blir vurdert ut ifra hvor godt dere arbeider sammen. Fordel oppgaver og ansvar.
 • Fremføring
  • Alle må bidra til fremføringen.
  • Det er viktig å holde den tidsrammen dere får oppgitt.

Til toppen