Forside » Veiledning » Skape og dele

Skape og dele

Målet er at informasjonen som elevene finner fram til skal brukes i selvstendig kunnskapsdanning. Ofte er oppgaven at elevene skal skrive en tekst, lage en digital presentasjon eller framstille et produkt – de skal skape noe på grunnlag av det de har lært og formidle dette til lærer og medelever.

Skape og dele handler om å kunne argumentere faglig med utgangspunkt i informasjonen som er søkt fram og gjennomgått. Elevene skal målbære ny kunnskap i et faglig fellesskap. De skal også kunne dokumentere hvilke kilder de har brukt. Da må de kunne noe om opphavsrettigheter, siterings- og referanseregler og nettvett. Sosiale medier gir store muligheter for innhenting av informasjon og kommunikasjon av kunnskap, men krever også gode kunnskaper om rettigheter og digital dømmekraft.

Til toppen