Forside » Veiledning » Vurdere og velge

Vurdere og velge

Læreplanen LK06 legger vekt på at elevene skal ha kunnskaper om kildekritikk. Et første og grunnleggende steg er å øve opp kritisk holdning. Elevene må bli bevisste på at all informasjon kan inneholde feil og slagside. Det betyr at det må undervises i kildevurdering. Alle kilder, både muntlige og skriftlige, digitale og trykte, må vurderes i forhold til holdbarhet og relevans: Hvem står bak kilden, hvilket syn representerer den, er den oppdatert – og er den relevant for oppgaven som skal løses? Det handler altså både om å kunne utøve kildekritikk og å kunne velge ut og avgrense stoff for en konkret oppgave.

Det finnes mange maler og huskeregler som kan brukes i undervisning om kildevurdering. TONE er én av dem:
  • T for troverdighet
  • O for objektivitet
  • N for nøyaktighet
  • E for egnethet.

Linker

Til toppen