Forside » Veiledning » Undre og spørre

Undre og spørre

Forskning på elevers informasjonssøkeadferd tyder på det er vanskelig for en del barn og unge å erkjenne et informasjonsbehov, og i den grad de søker etter informasjon, blir søkingen i mange tilfeller ensporet og for enkel i forhold til det de faktisk trenger. Googlegenerasjonen (de som er født etter 1993) har ofte god teknisk innsikt, men mindre kunnskap om hvordan de skal finne fram til god og relevant informasjon. Å kunne formulere problemstillinger og legge opp søkestrategier er noe som må læres. Ofte styres eleven av tilfeldige treff på hyllen eller skjermen. Elevene må kjenne til flere typer kilder, vite hvilke som kan brukes i ulike sammenhenger og vite hvor man skal lete.

Til toppen