Forside » Videregående

Videregående

Kompetansemål fra LK06 samt forslag til konkrete læringsmål i informasjonskompetanse

 
Norsk  Læringsmål
informasjons-
kompetanse (IK) 
Vg1 studieforberedende og
Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 Norsk Læringsmål informasjonskompetanse
Vg2 studieforberedende program  Norsk
Vg3 studieforberedende program  Norsk
Vg3 påbygging til generell studiekompetanse  Norsk