Forside » Videregående » Kompetansemål LK06 » Norsk » Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)


Muntlig kommunikasjon
Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster

LK06: Alle kompetansemål i norsk

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Til toppen