Forside » Videregående » Kompetansemål LK06 » Norsk » Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
  • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
  • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
  • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre språklige formkrav
  • skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål
  • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
  • lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
  • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

LK06: Alle kompetansemål i norsk

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Til toppen