Forside » Videregående » Kompetansemål LK06 » Norsk » Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse

(oppdatert september 2013)


Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
  • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
  • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
  • skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
  • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier
  • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
  • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

LK06: Alle kompetansemål i norsk

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Til toppen