Forside » Videregående » Kompetansemål LK06 » Norsk » Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)


Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
  • lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet
  • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
  • drøfte norskfaglige og tverrfaglige emner ved hjelp av fagterminologi og helhetlig argumentasjon
  • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
  • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
  • tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster
  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

LK06: Alle kompetansemål i norsk

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Til toppen