Forside » Videregående » Læringsmål IK

Læringsmål IK

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse for Videregående opplæring:
(Oppdatert 2013).

 Undre og spørre xx Vurdere og velge
x
 Lese for å forstå x Skape og dele
x
 • ha evne til å se hva som kan være relevante spørsmål å undersøke
 • vite hva som kjennetegner bibliografiske databaser, emnekataloger og søkemotorer, og kunne gjøre differensierte, systematiske og avanserte søk
 • ha innsikt i ulike typer kilder (primære, sekundære, muntlige, skriftlige, trykte, digitale m.m.)
 • vurdere en treffliste (f.eks på Google) i forhold det vi vet om rangering på trefflister og personlig tilpasset informasjon
 • vurdere kilder i forhold til troverdighet og relevans, og gjøre rede for problemstillinger knyttet til kildekritikk
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner (LK06)

 

 • orientere seg i store tekstmengder og trekke ut informasjon til eget arbeid
 • ha evne og utholdenhet til å gå gjennom både fiksjons- og fagtekster, også tyngre faglige informasjonskilder
 • ha innsikt i hva som karakteriserer sammensatte tekster, og i hvordan modalitetene sammen bidrar til tekstens informasjonsverdi
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål  (LK06)
 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier (LK06)

 

 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner (LK06)
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett (LK06)
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster (LK06)
 • argumentere faglig med utgangspunkt i et definert kildetilfang
 • forholde seg til og kommunisere reglene som gjelder for personvern og opphavsrett ved ulike typer publisering
 • sette opp kildeliste etter en valgt standard, f.eks APA eller Harvard
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster (LK06)

Til toppen