NB!

Informasjonskompetanse.no er for tiden under omlegging, og vil fra 20.06.17 ikke bli oppdatert.
Universitetet i Agder har fra samme dato lansert nytt skolebibliteknettsted: www.skolebibliotek.no

Relevant innhold og aktuelle ressurser fra nettstedet Informasjonskompetanse.no er flyttet over til det nye. Det arbeides videre med denne flytteprosessen utover høsten 2017.

En kommende facebookside for www.skolebibliotek.no
vil også inneholde nyheter og saker med samme innhold som facebooksiden til Informasjonskompetanse.no 

 

Rosseland skule (Bryne, Rogaland)

Rosseland skule på Bryne har – i samarbeid med Time bibliotek – hatt prosjektet ‘Ryk og reis’ for elevene på 7. trinn. Elevene var delt inn i grupper på tvers av klassene på trinnet.  De fikk komme med ønsker på land eller steder de ønsker å jobbe med, men de voksne tok endelig avgjørelse for å ha god variasjon i reisemålene.

Tanken bak prosjektet er at det skal være et emne hvor elevene får bruke de fagovergripende basiskompetansene lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlig framføring. I arbeidet har det vært lagt ekstra fokus på skjermlesing, kildekritikk og korrekt bruk av kilder. Ved oppstart av prosjektet hadde skolebibliotekar kurs i søkestrategier på nett, kildekritikk og bruk av bilder.

Prosjektet er godt demonstrert og dokumentert gjennom et fyldig prosjektopplegg og med bilder fra gjennomføringa.

Nyheter

Nyhetsarkiv
Til toppen