Rosseland skule (Bryne, Rogaland)

Rosseland skule på Bryne har – i samarbeid med Time bibliotek – hatt prosjektet ‘Ryk og reis’ for elevene på 7. trinn. Elevene var delt inn i grupper på tvers av klassene på trinnet.  De fikk komme med ønsker på land eller steder de ønsker å jobbe med, men de voksne tok endelig avgjørelse for å ha god variasjon i reisemålene.

Tanken bak prosjektet er at det skal være et emne hvor elevene får bruke de fagovergripende basiskompetansene lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlig framføring. I arbeidet har det vært lagt ekstra fokus på skjermlesing, kildekritikk og korrekt bruk av kilder. Ved oppstart av prosjektet hadde skolebibliotekar kurs i søkestrategier på nett, kildekritikk og bruk av bilder.

Prosjektet er godt demonstrert og dokumentert gjennom et fyldig prosjektopplegg og med bilder fra gjennomføringa.

Nyheter

Nyhetsarkiv
Til toppen