På hvert av trinnene i Kompetansetrappa gir ‘Slik har vi gjort det’ eksempler på hvordan noen skoler arbeider med informasjonskompetanse. Her er ett av eksemplene, hentet fra Konnerud skole(1–7) i Drammen:

IKTplan i praksis
Konnerud skole bruker IKTplan.no systematisk for å bygge seg opp som en digital skole. Denne planen ble opprinnelig utviklet av Drammen kommune, men er fra våren 2013 overtatt og videreutviklet av Senter for IKT i utdanningen.

Senter for IKT i utdanningen arrangerte 25.11. 2014 konferansen ‘Digitale ferdigheter og digital dømmekraft’.  Årets konferanse la spesielt vekt betydningen av digital dømmekraft i arbeidet med et godt læringsmiljø. Konnerud skole var en av de skolene som fortalte og viste hvordan de praktisk arbeider med informasjonskompetanse på alle trinn i skolen. 

Nyheter

Nyhetsarkiv
Til toppen