Informasjonskompetanse.no er en ressurs for lærere og skolebibliotekarer i norsk skole.
Nettstedet driftes av Universitetet i Agder.

SLIK HAR VI GJORT DET
gir eksempler på hvordan noen skoler arbeider med informasjonskompetanse.
Her er et av eksemplene, hentet fra Dønski videregående skole.

Kildevurdering
Dønski vgs ligger på Gjettum i Bærum kommune (Akershus).
Skolen har et aktivt og stort skolebibliotek som ble rehabilitert og utvidet i 2010. Som et hjelpemiddel for elevene når de skal arbeide med kilder, har skolebibliotekarene laget en ressursside som er kalt Dønskikilden.
Se også fra Dønski vgs: ‘Referanseverktøyet i Word’
(03.06. 2014)

Nyheter

Nyhetsarkiv
Til toppen