På kvart av trinna i Kompetansetrappa gir ‘Slik har vi gjort det’ eksempel på korleis nokre skular arbeider med informasjonskompetanse. Her er eit av eksempla, henta frå Volda ungdomsskule (ressursskule i Program for skulebibliotekutvikling 2012–2013):

Søk og finn

På Volda ungdomsskule er skulebiblioteket ein sentral læringsarena i fleire fag enn norsk. På kvart årssteg vert det årleg gjennomført eit tverrfagleg samarbeid der biblioteket er læringsarena og IKT er arbeidsverkty.

Nyheter

Nyhetsarkiv
Til toppen